miercuri, 19 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8897 ha
Intravilan: 383 ha
Extravilan: 8514 ha
Populatie: 3989
Gospodarii: 1574
Nr. locuinte: 1760
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Nr. licee: 1
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată în sudul judeţului Dolj
Pe malul stâng al râului Desnăuţi, Câmpia Băileştilor
La 40 km sud de Craiova.
Activitati specifice zonei:
Agricultură:
Cultivare cereale
Plante tehnice
Zootehnie
Activitati economice principale:
Agricultură
Prestări servicii în agricultură
Comerţ
Obiective turistice:
Casa memorială "Adrian Păunescu" (aici a copilărit şi a urmat primele 4 clase primare, Bîrca este comuna în care s-au născut părinţii, bunicii, străbunicii)
Evenimente locale:
Târg săptămânal - duminica
15 august Sfânta Maria - Bâlci
Sfântul Dumitru - Hramul bisericii
Expoziţie picturi naive - Ghiţă Mitrăchiţă
Facilitati oferite investitorilor:
Şosea rapidă Craiova-Bîrca, 40km/h în 30 minute
DN către Băileşti, Calafat, Bechet
Teren agricol zona I, cernoziom, totul în sistem irigat
Resurse umane nelimitate specializate în agricultură
Croitorie, cizmărie, lăcătuşi, strungari, frezori, mecanizatori
Proiecte de investitii:
Stadion multifuncţional
Alimentare cu apă
Canalizare
Asfaltare străzi
​Modernizare Cămin Cultural
Grădiniţă.